น้ำมันแกว การแปรรูปด้วยเทคโนโลยี Thermal Process อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ไร้วัตถุกันเสีย

นักวิจัยเก่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำมันแกวมายกระดับศักยภาพ กลุ่มผู้ปลูกมันแกวคุณภาพดีสู่การเพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มฟังก์ชันมันแกวเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การจัดทำโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรม และชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันแกว โดยการนำมันแกวมาทำน้ำมันแกวเพื่อสุขภาพ […]

สารสกัดจากใบลิ้นฟ้าต้านเซลล์มะเร็ง

นักวิจัยเก่ง มมส สร้างงานวิจัยนำสมุนไพรไทยมาสกัดยาต้านเซลมะเร็ง จาก เพกาหรือลิ้นฟ้าบ้านเราที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดี แต่ใครจะรู้ล่ะว่า เพกาหรือลิ้นฟ้า สมุนไพรไทยหรือผักที่คนไทยรับประทานอยู่แล้ว จะสามารถนำมาหาสารสกัด มาศึกษาฤทธิ์ของสารจากธรรมชาติในการยับยั้งหรือต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี […]

นักวิจัย มมส สร้างงานวิจัยเด่น โดยการสร้างกระบวนการบำบัดพื้นผิวโลหะผสมไทเทเนียมด้วยการทำพลาสมาไนไตรดิงโดยใช้ไบโพลาร์พัลส์พลาสมา เป็นโลหะผสมไทเทเนียมนิยม

นักวิจัยเก่ง มมส สร้างงานวิจัยเด่น โดยการสร้างกระบวนการบำบัดพื้นผิวโลหะผสมไทเทเนียมด้วยการทำพลาสมาไนไตรดิงโดยใช้ไบโพลาร์พัลส์พลาสมา เป็นโลหะผสมไทเทเนียมนิยมที่นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนทางการแพทย์ เนื่องจากสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง และต้านทานการกัดกร่อนได้ดี โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ […]

นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบหอบหางดิ้นสีนิล: หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบหอบหางดิ้นสีนิล: หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หอยหางดิ้นสีนิลเป็นหอยทากบกที่อยู่ในช่วงกึ่งกลางวิวัฒนาการระหว่างหอยทากบกกับทากเปลือย เปลือกลดรูปลง มีแมนเทิลคลุมเปลือก เปลือกมีสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวมีสีดำเข้ม มีพฤติกรรมที่น่าสนใจ คือ […]

นักวิจัย มมส. ศึกษาการดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์บนแผ่นนาโนโบรอนไนไตรด์เจือโลหะแทรนซิชัน

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาการดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์บนแผ่นนาโนโบรอนไนไตรด์เจือโลหะแทรนซิชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทฤษฎี […]

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาการขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของปราบสมุทร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปราบสมุทร (𝐾𝑎𝑒𝑚𝑝𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎) เป็นพืชในสกุลเปราะ […]

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ มมส ค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยตัวที่ 13 ของไทย

การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยตัวที่ 13 ของไทย จากก้อนหินหินขนาดเล็กที่ถูกโคลนพอกไม่อยู่ในสายตาและคัดทิ้งไว้ในแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยด้วยความบังเอิญและช่างสังเกตของทีมสำรวจนักบรรพชีวินวิทยาจึงหยิบกลับขึ้นมาศึกษากลายมาเป็นนักวิ่งตัวจ้อยแห่งภูน้อย “มินิโมเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซิส” (Minimocursor phunoiensis) ไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็ก กลุ่มกระดูกเชิงกรานแบบนกหรือออร์นิธิสเชียน […]

โปรแกรมช่วยเลิกสูบบุหรี่ ด้วยข้อความสั้น (Short Message Service: SMS)

เป็นที่ทราบกันดีว่าบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้สูบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สูบ ก็มีความเสี่ยงที่ได้รับอันตรายด้วยเช่นกัน เนื่องจากสูดควันบุหรี่ซี่งประกอบไปด้วยสารพิษและสารก่อมะเร็งดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เรียกว่า การได้รับควันบุหรี่มือสอง (Secondhand smoking) […]

หนอนแมลงวันลาย หนึ่งทางเลือก อาหารลดต้นทุนเลี้ยงจิ้งหรีด

หนอนแมลงวันลายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารลดต้นทุน ในการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งหนอนแมลงวันลาย เป็นแหล่งของวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ รวมถึงวิตามินที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งหนอนแมลงวันลายจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการนำมาผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงจิ้งหรีด ภายใต้การวิจัยของ ผศ […]

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน

อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประดิษฐ์เครื่องไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน เพื่ออบแห้งในการช่วยถนอมอาหารแปรรูปให้มีเวลาที่ยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องไมโครเวฟมาพัฒนา เป็นเครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]