นักวิจัย มมส ศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงพื้นที่ต่อผลลัพธ์ดังกล่าว

นักวิจัย มมส ศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงพื้นที่ต่อผลลัพธ์ดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Telematics and Informatics วารสารชั้นนำของโลก ที่มีค่า Impact […]

อาจารย์ นักวิจัย มมส ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพราะเนื้อเยื่อ

อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการให้บริการในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดอบรมความรู้ให้กับชุมชน หรือประชาชนผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืชอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การดำเนินการของ อาจารย์ ดร.อริสราภรณ์ […]

นักวิจัย มมส ประดิษฐ์เครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประดิษฐ์เครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการออกแบบ และสร้างเครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทดสอบความสามารถการทำงานของเครื่องกำจัดแมลงศัตรู ติดตามตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการกำจัดแมลงศัตรูถึงผลในด้านการควบคุมและด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้การวิจัย คิดค้น และพัฒนาของรองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ […]

นักวิจัย มมส พัฒนาข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ (low Calorie) จากข้าวขาวดอกมะลิ 105

นักวิจัย มมส พัฒนาข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ (low Calorie) จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรต้านทานการย่อยด้วยเอนไซม์ ย่อยแป้งอย่างเอนไซม์อะไมเลส […]

นักวิจัย มมส สร้างงานการเคลือบโลหะมีค่าบนชิ้นส่วนเครื่องประดับ

นักวิจัย มมส สร้างผลงานวิจัยการเคลือบโลหะมีค่าบนเครื่องประดับด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ และจับตามองในการนำเอาผลงานวิจัยนี้มาใช้เคลือบกับเครื่องประดับ และวัสดุอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องการให้คงรูปสีสรรสวยงาม และอีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานสิ่งของนั้นได้เป็นอย่างดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากลุ่มตัวเรือน ในอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยต่อไป  โดยผลงานวิจัยของ […]

นักวิจัย มมส ค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก “ริ้นมหาสารคาม” Culicoides mahasarakhamense

นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบ แมลงชนิดใหม่ของโลก “ริ้นมหาสารคาม” Culicoides mahasarakhamense แมลงในสกุล Culicoides หรือริ้น […]

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก หงส์เหินศิริรักษ์ หรือ Hong-Hern-Sirirugsa มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Globba sirirugsae Saensouk & […]

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสที่ผลงานอ้างอิงใน AD Scientific Index 2021ซึ่งได้รับการจัดอันดับนักวิจัยระดับประเทศ และระดับนานาชาติอันดับที่ […]

อาจารย์นักประดิษฐ์ มมส ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

เครื่องการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลายผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่เป็นการนำเสนอเทคนิคในการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลายผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่ ซึ่งระบบที่นำเสนอสามารถทำการคัดแยกเกรด และระบุความสดของไข่ได้แบบเวลาจริง ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ และมีความแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ในการคัดแยกเกรด และความสดของไข่ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม […]