ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุน (Science & Technology development fund; ST)

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology development fund; ST) ประจำปีงบประมาณ […]

ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลารับทุนอุดหนุน Fundamental Fund (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้ง ที่ 2สอบแข่งขันในวันที่ 28 กันยายน 2567 […]

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนนักวิจัย

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก-Postdoctoral-2567ประกาศหลักเกณฑ์ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาตรี-Postgraduate-2567ประกาศหลักเกณฑ์ทุนมุ่งเป้าสู่เชิงพาณิชย์-2567ประกาศหลักเกณฑ์ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาโท-Postmaster-2567 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ > res.msu.ac.th > ทุนวิจัย > ทุนภายใน