บุคลากรกองส่งสริมการวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ โดย บุคลากรทางการแพทย์

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 บุคลากรกองส่งสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ โดย บุคลากรทางการแพทย์ณ ห้องประชุม 1 […]

ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยของหน่วยงาน เพื่อกำกับ/ติดตามการดำเนินงานด้านวิจัย

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยของหน่วยงาน เพื่อกำกับ/ติดตามการดำเนินงานด้านวิจัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 […]

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาล “วันเข้าพรรษา ประจำปี […]

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศเจตจํานงสุจริตในการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนำโดย […]

มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ […]

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ […]

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2565 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 […]

ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

ทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ […]

โครงการ“ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)”

ในระหว่างวันที่ 6-7  สิงหาคม  2565  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & […]