วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

เข้าพรรษา 66

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาล “วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เเละสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน 8 ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณตลาดน้อยและอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)