ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ