โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในกิจกรรม “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านดอนสันติ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีส่วนราชการในระดับจังหวัด และอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน พร้อมรับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงานในท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชน นิทรรศการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำต้นหม่อนชนิดกินผล (มัลเบอร์รี่) และสบู่โปรตีนไหม มามอบให้ประชาชนเพื่อเผยแพร่ผลงานการวัจยของศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม และได้นำเครื่องสำอางจากโปรตีนไหม เช่น กันแดด ครีมบำรุง สบู่ เจลรอบดวงตา สบู่เหลวที่ผลิตจากโปรตีนไหม นอกจากนั้น ยังได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ได้ไปช่วยส่งเสริมในโครงการ U2T เช่น ร่มจากผ้าขาวม้า ต่างหูจากผ้าไหม น้ำมันหอมระเหย สบู่จากสมุนไพร กระเป๋าจากผ้าฝ้าย ไหมขัดตัว แชมพูรกฟ้า กระเป๋าจากเส้นพลาสติก โดยมีประชาชนสนใจเข้าเยี่ยมชมฯ จำนวน 54 คน